Poznaj historie naszych Klientów

Doradztwo biznesowe – proces współpracy

Cele Audyt Planowanie Wdrożenie

Doradztwo biznesowe – cele

Ustalamy, co i w jakim czasie zamierzamy osiągnąć, jakie są priorytety i uwarunkowania oraz możliwości organizacyjne i finansowe.

01. Audyt »

Przeprowadzamy audyt organizacji oraz niezbędne analizy wewnętrzne i otoczenia rynkowego. Zakres i rodzaj analiz jest dostosowany do celów projektu.

02. Planowanie

Opracowujemy założenia elmentów niezbędnych do realizacji celów projektu, na co może składać się planowanie strategiczne, taktyczne, finansowe i operacyjne.

03. Wdrożenie

Wspieramy firmy w skutecznej realizacji ustalonych celów. Wsparcie na etapie wdrożenia obejmuje: konsulting, outsourcing, project oraz interim management.

Audyt

Proces audytu przebiega za każdym razem podobnie, ale zakres oraz kontekst audytu jest zawsze unikalny i zależy od celów ustalonych przez zarząd firmy. Co chcemy sprawdzić, czego się dowiedzieć i co usprawnić, to kluczowe pytania, które umożliwiają zdefiniowanie właściwego zakresu audytu oraz dobór metod i narzędzi adekwatnych do celów audytu. W zależności od celów i priorytetów zarządu organizacji audyt może mieć różną optykę. Audyt strategiczny skupia się na strategii i kierunkach rozwoju, audyt marketingowy na marketingu i marce, audyt organizacyjny na efektywności operacyjnej, natomiast audyt sprzedażowy na efektywności działań handlowych.

Audyt strategiczny »

Czy organizacja w pełni wykorzystuje szanse rynkowe i swoje najmocniejsze strony do budowania strategicznej przewagi konkurencyjnej w długim terminie?

Optyka audytu strategicznego

 • Pozycja strategiczna i przewaga konkurencyjna

 • Najlepsze kierunki rozwoju dla organizacji

 • Cele strategiczne i optymalna strategia

 • Proces planowania strategicznego

 • Zarządzanie strategiczne

Audyt marketingowy »

Czy marketing w Twojej firmie działa w sposób całościowy i systemowy, klienci są zaangażowani i lojalni, a marka wyróżnia się na tle konkurencji?

Optyka audytu marketingowego

 • Skuteczność działań marketingowych

 • Wybór najlepszych segmentów rynku

 • Pozycjonowanie marki na tle konkurencji

 • Optymalna strategia marketingowa

 • Oferta wartości dopasowana do klientów

Audyt organizacyjny »

Czy organizacja skutecznie realizuje wyznaczone cele wykorzystując optymalnie swoje zasoby oraz działając w sposób sprawny i wydajny?

Optyka audytu organizacyjnego

 • Efektywność organizacyjna i operacyjna

 • Struktura organizacyjna i system zarządzania

 • Skuteczność realizacji celów organizacji

 • Operacjonalizacja strategii organizacji

 • Komunikacja wewnętrzna i motywacja

Audyt sprzedażowy »

Czy Twoja organizacja wykorzystuje w pełni potencjał sprzedażowy i potencjał zakupowy klientów, a przychody, marża i rentowność sprzedaży są bliskie optimum?

Optyka audytu sprzedażowego

 • Efektywność sieci i kanałów sprzedaży

 • Procesy sprzedaży i obsługi klienta

 • Organizacja działu sprzedaży

 • Zarządzanie relacjami z klientami

 • Ceny, koszty i rentowność sprzedaży

Doradztwo marketingowe Segmentacja rynku
Demografia, Pokolenia

Zapytaj o cenę i zamów próbkę »