Audyt marketingowy

Kluczowe pytanie audytu marketingowego

Czy marketing w Twojej firmie działa w sposób całościowy i systemowy, klienci są zaangażowani i lojalni, a marka wyróżnia się na tle konkurencji?

Optyka audytu marketingowego

 • Skuteczność działań marketingowych

 • Wybór najlepszych segmentów rynku

 • Pozycjonowanie marki na tle konkurencji

 • Optymalna strategia marketingowa

 • Oferta wartości dopasowana do klientów

Na czym polega audyt marketingowy

Audyt marketingowy koncentruje się na analizie i ocenie kluczowych elementów strategii marketingowej firmy. Obejmuje między innymi strategię segmentacji i pozycjonowania, ofertę wartości i doświadczenie klienta oraz efektywność działań marketingowych. Konsultanci dokonują oceny poszczególnych elementów strategii marketingowej w celu identyfikacji potencjalnych zmian prowadzących do zwiększenia skuteczności marketingu.

W procesie audytu marketingowego weryfikujemy między innymi kryteria segmentacji, segmenty docelowe oraz pozycjonowanie marki. Analizujemy, czy strategia segmentacji i pozycjonowania uwzględnia najmocniejsze strony firmy oraz czy znajduje to odzwierciedlenie w wyróżniku marki i ofercie wartości dla klienta. W pierwszej kolejności szukamy możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej firmy przy wykorzystaniu, zasobów i atutów, które już posiada.

Audyt marketingowy obejmuje całościowy przegląd komunikacji marketingowej. Nasi konsultanci analizują identyfikację wizualną marki, jakość komunikacji, skuteczność reklamy i efektywność poszczególnych kanałów komunikacji. W zakres audytu marketingowego wchodzi także analiza procesów planowania marketingowego, kontrolingu marketingowego, pomiaru skuteczności marketingu (KPI marketingowe) oraz systemu pozyskiwania informacji marketingowych.

Zakres audytu marketingowego

 • Strategia i kryteria segmentacji rynku

 • Segmenty docelowe, persony zakupowe, ICP

 • Oferta wartości dla klientów (CVP, CX, CJM)

 • Strategia i pozycjonowanie marki, USP, RTB

 • Branding i system identyfikacji wizualnej

 • Komunikacja marketingowa (PR, CSR, EB, IR)

 • Budżety, projekty i działania marketingowe

 • Planowanie, kontroling i KPI marketingowe

 • Efektywność kanałów komunikacji i reklamy

 • Organizacja i zarządzanie działem marketingu

 • Automatyzacja działań marketingowych

 • System informacji marketingowych

Kto przeprowadza audyt marketingowy

Audyt marketingowy prowadzą konsultanci posiadający doświadczenie w zarządzaniu marketingiem oraz planowaniu strategicznym, taktycznym i operacyjnym marketingu. Kluczem do sukcesu w audycie marketingowym jest analiza marketingu z perspektywy strategicznej uwzględniająca segmentację rynku czy pozycjonowanie marki oraz powiązanie wyników tej analizy z codziennymi operacjami i procesami marketingowymi. Ważne jest też świeże spojrzenie zewnętrzne i umiejętność identyfikacji takich elementów, które są krytyczne z punktu widzenia skuteczności marketingowej firmy.

Rekomendacje po zakończeniu audytu

Po przeprowadzeniu audytu marketingowego, proponujemy rekomendacje mające na celu poprawę pozycji konkurencyjnej i efektywności działań marketingowych. Mogą one dotyczyć zmian strategii segmentacji rynku, pozycjonowania marki, komunikacji marketingowej, zakresu działań marketingowych, wykorzystywanych kanałów komunikacji czy form reklamy lub innych elementów strategii marketingowej firmy. Rekomendacje z audytu marketingowego mogą także obejmować propozycje usprawnień w obszarze zarządzania marketingiem, kontrolingu marketingowego oraz automatyzacji działań marketingowych.