Marketing, który tworzy wartość

Realizujemy marketing całościowy i systemowy, który tworzy prawdziwą wartość dla klientów oraz innych interesariuszy. Pomagamy rozwijać wyraziste marki realizujące prawdziwą misję oraz budować zaangażowanie i lojalność klientów.

Poznaj historię firmy, która realizuje nowoczesny marketing oparty o łańcuch wartości dla klientów

Doradztwo marketingowe
Usługi konsultingowe

Konsulting marketingowy

Konsulting marketingowy obejmuje wsparcie konsultantów przede wszystkim w obszarze marketingu strategicznego, na etapie analizy i segmentacji rynku oraz strategii i pozycjonowania marki, ale bardzo często także w całym procesie planowania marketingowego na poziomie strategicznym, taktycznym i operacyjnym. Znamy realia marketingu operacyjnego. Przez wiele lat realizowaliśmy usługi outsourcingu marketingowego, a nasi konsultanci zarządzali działami marketingu.

Strategia segmentacji rynku (b2c, b2b)

Strategia segmentacji rynku

Strategia segmentacji rynku pozwala na optymalizację działań marketingowych i sprzedażowych na rynku docelowym. W ramach realizowanych projektów konsultingowych mapujemy rynek, definiujemy lub redefiniujemy segmenty rynku oraz dokonujemy pomiaru potencjału i oceny atrakcyjności segmentów rynku.

Segmentacja rynku i wybór odpowiedniej strategii działania stanowi najczęściej pierwszy etap szerszego procesu projektowania strategii marki. Strategia segmentacji rynku jest punktem wyjścia do pozycjonowania marki i produktów, tworzenia planów sprzedaży oraz planów marketingowych.

W segmentacji rynków konsumenckich (b2c) stosujemy kryteria demograficzne, takie jak wiek, płeć, dochód, wykształcenie, stan cywilny, typ gospodarstwa domowego czy miejsce zamieszkania, kryteria psychograficzne obejmujące wartości, osobowość, styl życia czy hobby, kryteria behawioralne, na które składają się zachowania zakupowe, częstotliwość zakupów, lojalność wobec marki czy reakcje na promocje, kryteria geograficzne jak lokalizacja, a także inne kryteria zależne od celów analizy i segmentacji.

W segmentacji rynków klienta biznesowego (b2b) stosujemy kryteria demografii firm, takie jak branża, wielkość, lokalizacja, kryteria odnoszące się profilu i specyfiki działalności, kryteria związane zakupami, jak proces decyzyjny, relacje z dostawcami, skłonność do negocjacji czy wrażliwość na cenę oraz kryteria ekonomiczne, które mogą dotyczyć na przykład długości cykli, sezonowości czy innych uwarunkowań finansowych związanych z zakupami produktów i usług.

Segmentacja demograficzna – pokolenia »

Raport: Struktura wiekowa ludności w Polsce 2010-2060

Coraz częściej w segmentacji demograficznej pojawia się temat zmian pokoleniowych. W ostatniej dekadzie w Polsce doszło do znaczących zmian pokoleniowych. W 2021 roku dominującym pokoleniem zostali Millenialisi detronizując Baby Boomers, a liczba przedstawicieli młodszych pokoleń (pokolenie Z i pokolenie Alfa) przekroczyła w 25% udziału w populacji.

Rok 2022 był ostatnim, w którym pokolenie X oraz starsze pokolenia (Baby Boomers i Tradycjonaliści) miały większościowy udziału w populacji. W 2023 roku Millenialsi oraz młodsze pokolenia (pokolenie Z i pokolenie Alfa) przekroczyły 50% udziału w społeczeństwie polskim.

W ciągu ostatniej dekady praktycznie każdego roku dochodziło do zmiany pokoleniowej w jakiejś grupie wiekowej. Na przykład w 2023 roku Millenialsi przekroczyli liczbę osób z pokolenia X w grupie wiekowej 40-44 lata, a w 2024 roku pokolenie Z przekroczy liczbę Millenialsów w grupie wiekowej 25-29 lat.

Tego typu zmiany pokoleniowe będą miały miejsce także w kolejnych latach. Ponadto, trendy demograficzne wskazują na znaczące obniżenie liczby ludności i zmiany struktury wiekowej. Przeprowadziliśmy szczegółową analizę struktury wiekowej i pokoleniowej ludności w Polsce od 2010 do 2060 roku, która dostarcza bardzo interesujące wyniki pod kątem segmentacji rynku.

Więcej »

Audyt marketingowy, audyt marketingu »

Audyt marketingowy, audyt marketingu

Audyt marketingowy koncentruje się na analizie i ocenie kluczowych elementów strategii marketingowej firmy. Obejmuje między innymi strategię segmentacji i pozycjonowania, ofertę wartości i doświadczenie klienta oraz efektywność działań marketingowych. Konsultanci dokonują oceny poszczególnych elementów strategii marketingowej w celu identyfikacji potencjalnych zmian prowadzących do zwiększenia skuteczności marketingu.

W procesie audytu marketingowego weryfikujemy między innymi kryteria segmentacji, segmenty docelowe oraz pozycjonowanie marki. Analizujemy, czy strategia segmentacji i pozycjonowania uwzględnia najmocniejsze strony firmy oraz czy znajduje to odzwierciedlenie w wyróżniku marki i ofercie wartości dla klienta. W pierwszej kolejności szukamy możliwości poprawy pozycji konkurencyjnej firmy przy wykorzystaniu, zasobów i atutów, które już posiada.

Audyt marketingowy obejmuje całościowy przegląd komunikacji marketingowej. Nasi konsultanci analizują identyfikację wizualną marki, jakość komunikacji, skuteczność reklamy i efektywność poszczególnych kanałów komunikacji. W zakres audytu marketingowego wchodzi także analiza procesów planowania marketingowego, kontrolingu marketingowego, pomiaru skuteczności marketingu (KPI marketingowe) oraz systemu pozyskiwania informacji marketingowych.

Po przeprowadzeniu audytu marketingowego, proponujemy rekomendacje mające na celu poprawę pozycji konkurencyjnej i efektywności działań marketingowych. Mogą one dotyczyć zmian strategii segmentacji rynku, pozycjonowania marki, komunikacji marketingowej, zakresu działań marketingowych, wykorzystywanych kanałów komunikacji czy form reklamy lub innych elementów strategii marketingowej firmy. Rekomendacje z audytu marketingowego mogą także obejmować propozycje usprawnień w obszarze zarządzania marketingiem, kontrolingu marketingowego oraz automatyzacji działań marketingowych.

Więcej »