+48 668 577 805    info@

LAP development sp. z o.o.
ul. Pędzichów 19/2, 31-152 Kraków
Poniedziałek - Piątek 08:00-17:00

+48 12 631 8700    biuro@

Zapraszamy do współpracy w zakresie wzrostu i rozwoju biznesu oraz do udziału w ambitnych projektach z nietuzinkowymi ludźmi.

Beata Strużanowska, CEO